มี Sex ใส่ถุงยาง แล้วน้องชายหดตัว สาเหตุเกิดจากอะไร

มี Sex ใส่ถุงยาง แล้วน้องชายหดตัว สาเหตุเกิดจากอะไร

ปัจจุบัน ปัญหาการ ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร รวมถึง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ STD ( Sexually Transmitted Disease ) นับว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้น จึงมีวิธีการป้องกันให้เลือกใช้หลายรูปแบบ และการใช้ ถุงยางอนามัย เป็นทางเลือกหนึ่ง ที่สามารถใช้ คุมกำเนิด และป้องกัน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้ แต่การใช้วิธีนี้ คุณผู้ชายทั้งหลาย มักจะเจอปัญหา มี Sex ใส่ถุงยาง แล้วน้องชายหดตัวซึ่งสาเหตุเกิดจากอะไรนั้นมาดูกัน มี Sex ใส่ ถุงยาง แล้วน้องชายหดตัว สาเหตุเกิดจากอะไรกันนะ ? …..1. ความเคยชินจากการ มี Sex โดยไม่ใส่ ถุงยางอนามัย อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ มี Sex ใส่ถุงยาง แล้วน้องชายหดตัว วิธีแก้ไขเบื้องต้น คือ สวม ถุงยางอนามัย ที่บางขึ้น ให้ใกล้เคียงกับขณะที่ไม่ใส่ถุงยาง เช่น ความบางขนาด 0.01 […]