อายุ 30 แล้วทำไมยังรอ? อธิบายได้ด้วยงานวิจัย…

อายุ 30 แล้วทำไมยังรอ? อธิบายได้ด้วยงานวิจัย มีผลสำรวจ

อายุ 30 แล้วทำไมยังรอ? อธิบายได้ด้วยงานวิจัย… เมื่อคุณผู้หญิงหลายท่านย่างเข้าเลข 30 ผู้คนแวดล้อมก็เริ่มที่จะตั้งคำถามแล้วว่า “ทำไมอายุเท่านี้ยังไม่แต่งงาน?” มีมาให้รู้สึกขุ่นเคืองใจกันบ้าง ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดถ้าผู้หญิงคนหนึ่งต้องการที่จะหาคู่ชีวิตที่มีความพร้อมในหลายด้าน ยกตัวอย่างเช่น ต้องการผู้ชายที่นิสัยดีและมีความั่นคงทางการเงินไม่ต้องมาก แต่อย่าให้ต้องรบกวนเงินของฝ่ายหญิง หรือต้องการผู้ชายที่อายุน้อยกว่าตัวเองก็ได้ แต่ต้องมีความคิดอ่านที่พอๆ กับฝ่ายหญิงเพื่อที่จะได้รู้สึกพึ่งพากันได้ จากที่กล่าวมานั้นเป็นสิ่งที่มีผลต่อความสัมพันธ์ว่าอยู่ด้วยกันได้อย่างราบรื่นหรือไม่ สามารถจับมือผ่านเรื่องดีร้ายไปด้วยกัน แต่ไม่ต้องการให้การเข้ามาของอีกฝ่ายเป็นตัวทำให้ชีวิตของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องเดือดร้อนถึงจะเป็นเรื่องดี รอแบบนี้…ไม่มีใครเป็นบ้างเหรอ? เป็นที่น่าสนใจว่าผู้หญิงทั่วโลกเริ่มแต่งงานช้าลงเป็นปรากฏการณ์ที่นักวิชาการเรียกว่า “ภาวะรอ(waithood)” หมายถึง คนที่มีอายุน้อยต้องการที่จะเป็นโสด ยังไม่รีบที่จะสร้างครอบครัว เพราะต้องมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาตนให้ประสบความสำเร็จทั้งด้านการงานหรือการศึกษา เกิดได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง แต่กระแสการรอนี้เกิดขึ้นเข้มข้นในผู้หญิงมากวว่า เพราะค่านิยมของความเยาว์วัยในผู้หญิงนั้นมีช่วงอายุที่น้อยกว่าผู้ชายมากเกิดจากวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ในหลายสังคมที่ต้องการยกผลประโยชน์ให้ผู้ชายที่เป็นผู้ตั้งกฎเองมานาน… รอเพราะอะไร? ผลงานการศึกษาของ Diane Singerman ได้สร้างคำว่า “ภาวะรอ” เพื่อใช้อธิบายปรากฏการณ์ของผู้หญิงที่แต่งงานช้าในสังคมตะวันออกกลาง พิธีแต่งงานเป็นพิธีที่ต้องใช้เงินจำนวนมากกว่าจะได้มีหนึ่งงาน ดังนั้นการรอผู้ชายสักคนที่สามารถจัดพิธีแต่งงานขึ้นได้โดยไม่ลำบากมากเกินไป ถือเป็นเงื่อนไขทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเป็นคู่ครองไม่แพ้เงื่อนไขอื่น และมีผลงานทางวิชาการที่ศึกษาปรากฏการณ์ดังกล่าว โดยปกติแล้วหากนำหลักประชากรศาสตร์มาใช้อธิบายเหตุผลเกี่ยวกับการแต่งงานช้าในผู้หญิงนั้นจะสามารถอธิบายได้ว่า ปัจจุบันผู้หญิงสามารถเข้าถึงการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นนำไปสู่ความสามารถในการเข้าถึงตำแหน่งงานระดับสูงได้ หรือในบางสังคมที่ผู้หญิงไม่สามารถเรียนสูงเพราะข้อจำกัดหลายด้านก็เลือกที่จะแต่งงานช้า เพราะต้องการหาประสบการณ์ชีวิตก่อน สะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำระหว่างชาย-หญิงที่ลดลง ผู้หญิงเรียนสูง ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน หรือมีประการณ์ชีวิตเยอะ ยิ่งจะทำให้ผู้หญิงจะต้องเลือกคู่ครองที่คุณสมบัติหลายอย่างไม่สูงกว่าก็ต้องทัดเทียมกัน ถ้าผู้อ่านที่เป็นผู้หญิงบางท่านยังกังวลอยู่ว่า 30 จะได้แต่งงานจริงหรือ ขอเสริมด้วยผลการวิจัยจาก Boston University […]